Semakan Keputusan Permohonan Kemasukan Politeknik Sesi Disember 2011


Semakan Keputusan Permohonan Kemasukan Politeknik Sesi Disember 2011 boleh dibuat di: http://www.politeknik.edu.my/keputusanpermohonan/umum/carian.asp

Calon yang berjaya mestilah mencetak Surat Pengesahan Tawaran dan Borang Jawapan Tawaran melalui laman web politeknik. Calon hendaklah menghantar segala dokumen yang diperlukan ke politeknik berkenaan. Setelah politeknik membuat semakan dan mendapati tiada percanggahan maklumat, surat tawaran rasmi beserta dengan dokumen pendaftaran akan diposkan kepada calon.

Sebarang pertanyaan berkenaan pengambilan Politeknik ini boleh dikemukakan kepada Jabatan Pengajian Politeknik, Kementerian Pengajian Tinggi di talian telefon: 03-8891 6000 sambungan 6155/ 6156/ 6157/ 6158/ 6159/ 6160 atau faks : 03-8891 6001 atau e-mel : pengambilan@politeknik.edu.my

Advertisement
(Visited 277 times, 1 visits today)