Senarai Tugas Jurukartografi Gred J41 Kumpulan: Pengurusan dan Profesional
Kem/Jab: Pelbagai Kementerian/Jabatan
Jadual Gaji:
P1T1 RM2088.25 – P1T23 RM4721.03
P2T1 RM2184.26 – P2T23 RM5015.88
P3T1 RM2284.45 – P3T23 RM5306.79
Syarat Lantikan:
Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Juruukur adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk KPSL ke jawatan Jurukartografi Gred J41, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan; dan
  • mempunyai pengalaman dalam bidang kartografi.
    [Gaji permulaan ialah pada Gred J41: P1T4 RM2363.77]; dan
  • berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.
Deskripsi Tugas:
Bertanggungjawab dalam menyedia, mereka bentuk, menerbitkan dan mencetak naskah-naskah asal berbagai jenis peta (terhad/tidak terhad) carta-carta, borang-borang dan dokumen-dokumen keselamatan serta bahan-bahan cetak untuk Jabatan Ukur dan Pemetaan dan lain-lain Jabatan termasuk agensi-agensi Kerajaan.
Advertisement
(Visited 264 times, 1 visits today)